پشتیبانی سازمان ها

نگهداری و پشتیبانی سرورهای شبکه:

استفاده از خدمات و امکانات سرویس های بر خط (on line) نه تنها تبدیل به یکی از جاذبه ها، بلکه جزء جدا ناشدنی business های کنونی شده.

اما در این میان نکته حائز اهمیت این است که پس از راه اندازی و مجاب نمودن کاربران به استفاده از این سرویس ها در صورت وجود بروز گونه وقفه در سرویس دهی، مخاطبین شما تمایل خود را نسبت به استفاده از این خدمات از دست می دهند.

در این راستا شرکت طراحان گسترش شبکه با ارائه قرارداد های متنوع جهت شرکت ها و سازمانها ، برنامه ریزی کاملی جهت نگهداری و زنده نگه داشتن سرور ها و سرویس ها ارائه می نماید.

این خدمات نه تنها شامل خدمات رسانی سریع در مواقع ضروری و خرابی ها بوده، بلکه نظارت و کنترل، پیش بینی ، بازدید های ادواری ، تعریف سرویس ها پشتیبان online برخی دیگر از سرویس های قابل ارائه می باشند.

در زیر نام برخی سیستم عامل های سرور که توسط این شرکت پشتیبانی می شود ذکر شده:

Windows server 2003
Windows server 2008
Windows server 2012
Linux Red Hat
Unix Free BSD

نگهداری و بروز رسانی شبکه های LAN و WAN :

تمامی سرویس های فراهم شده توسط سرور ها از طریق سیم کشی های LAN و سپس switch ها ،router ها ، و دیگر تجهیزات WAN به کاربران ارائه می گردد و تاخیر در سرویس دهی هر یک از این تجهیزات باعث از متوقف شدن خدمات خواهد شد.

در زیر برخی خدمات قابل ارائه جهت این قسمت ذکر گردیده:

 • نگهداری و به روز رسانی شبکه های در حال کار و برنامه ریزی جهت جهت تأمین قطعات مورد نیاز
 • بررسی و کنترل ترافیک شبکه و ارائه گزارش ها بر پایه IP.
 • نظارت و حصول اطمینان از رعایت استانداردهای کاری شرکت درسرویس دهی به مشتریان.
 • پشتیبانی از تجهیزات Passive و Active شبکه همانند Router ها و switch ها
 • تنظیم دوباره Router ها و switch ها قابل برنامه ریزی
 • اجرای برنامه بازدید ماهانه بر اساس قرارداد منعقده
 • ارائه  قطعات و دستگاه های جایگزین درطول زمان تعمیر مطابق قرارداد.
 • پشتیبانی و نگه داری خطوط WAN مشرح زیر:
 • PTP (point to point)
 • PTMP ( point to multi point)
 • MPLS
 • Point to point wireless
 • Inet (Iran’s national intranet)
 • VSAT

نگهداری و بروز رسانی سرویس های نرم افزاری:

پس از آماده سازی و به هم پیوستن بستر ها ، سرور ها و شبکه ها این سرویس های نرم افزاری خواهد بود تا یکی پس از دیگری سرویس های متنوع را فراهم می سازند. در زیر نام برخی سرویس ها که توسط این شرکت قابل راه اندازی و نگهداری است ذکر گردیده:

 • Active directory
 • ISA server
 • exchange server
 • network backup
 • ISCSI
 • fax server
 • Mail server
 • client/employee monitoring
 • UNIX services based on FreeBSD
 • DFS
 • ….